طراحی رابط کاربری وبسایت شرکت توکا سان خاور، کاملا یکپارچه با زبان برندینگ این شرکت که پیش تر توسط آژانس آرتوگرافیک انجام شده بود، طراحی گشت. در طراحی رابط کاربری، سعی شده رنگبندی سایت، کاملا مطابق رنگ سازمانی این شرکت و همچنین طراحی المان ها، نشانی از هویت سازمانی این شرکت (منظور طرح قلبی شکل که در جاهای مختلف سایت به کار گرفته شده است) باشد.
طراحی وبسایت شرکت توکاسان خاور