طبق صحبتهایی که با مدیریت محترم سایت بازیمو صورت گرفت دریافتیم که نیازمندی های اساسی این طرح، استفاده از رنگبندی های متنوع و شاد، استفاده از نمادهای اسباب بازی و در نهایت طراحی لوگوتایپی که بتواند بازیگوشی و سرزندگی را در این لوگو به جریان بیندازد. پس از ارائه اتودها و طی شدن چرخه بازخورد و اصلاح، طرح نهایی توانست رضایت کامل مشتری محترم را بهمراه بیاورد که این با ارزشترین و مهمترین فاکتور برای گروه ماست.
طراحی لوگو سایت فروش اسباب بازی بازیمو