طی صحبتی که با انتشارات یوتا برای طراحی لوگو انجام شد خواسته ها و نیازمندی هایی از سوی این مرکز برای طرح لوگو به ما ارائه شد. قرار شد که حتما در دل طرح نهایی علامت بی نهایت گنجانده شود و رنگبندی طرح شامل بنفش و نارنجی باشد. در طی ۳ روز کاری، دو اتود متفاوت که هر دو شامل طرحی از کتاب، علامت بی نهایت در لفافه طرح و همچنین از تایپوگرافی و فونتی که کاملا مناسب کار نشر بود استفاده و از سوی ما به این مرکز ارائه شد؛ یکی از اتود ها که هم اکنون به عنوان لوگو این مرکز مورد استفاده قرار گرفته مورد پسند واقع شد و طی یک مرحله اصلاحات، طرح بصورت کاملا نهایی در فرمت های درخواستی در اختیار ایشان قرار گرفت.
طراحی لوگو انتشارات یوتا